Calıntı malı satın almak caiz midir?
Hırsızlık malı almak caizmidir ?


Calıntı olduğunu bildiğimiz bir malı satın almak caiz midir? Hırsızlardan mal satın almak ve almış olduğumuz bu malları kullanmak haram mıdır?
Soru
Calıntı olduğunu bildiğimiz bir malı satın almak caiz midir? Hırsızlardan mal satın almak ve almış olduğumuz bu malları kullanmak haram mıdır?


Cevap
Değerli kardeşimiz;


Sattığı malın haram ve gayr-i meşru yoldan elde edilmiş bir mal olduğu bilinen birisinin bu malını satın almak caiz değildir. Cunku bu gasbetme, calma, haksız kazanc elde etme fiillerini teşvik ve bunları yapana yardım anlamı taşır. Rasulullah Efendimiz (sav): "Calıntı bir malı, calıntı olduğunu bilerek satın alan onun gunahına ve ayıbına ortak olmuş olur" (Beyhaki, es-Sunenu`1-Kubra, V/336; Suyuti, el-Camius-Sağir (Feyzu`1-Kadir ile), VI/64; Kenzu`1-Umal, IV/13 (9258)) buyurmuşlardır.

Satılan şeyin calıntı olduğuna kesin olarak kanaat getirilirse veya kuvvetli bir ihtimal ile satan kimsenin kendi malı olmadığı herhangi bir vesileyle anlaşılırsa, tabiidir ki, almamak lazımdır. Fakat bu durum bilinmiyor, tahmin de edilmiyorsa, satıcının beyanına itimat edilerek parası verilir, satın alınır. Boyle bir malın calıntı olduğu acığa cıkar, sahibi de belli olursa, esas mal sahibi odenen meblağı verdiği takdirde ona iade edilir.

Şayet sahibi de bulunmamışsa ve satıcıda tekrar bulunamamış ise, bu durumda aldığı mal meşruiyyet kazanır.

Bununla beraber, şupheli yerlerden uzak durmak, takvaya uygun olanıdır.Selam ve dua ile...