Yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak mekruh mudur?
Soru
Yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak mekruh mu?


Yatsı vakti, Hanefilerde fetvaya esas olan goruşe ve diğer mezheplere gore, batı ufkunda kırmızı şafağın kaybolduğu andan itibaren başlar ve fecr-i sadığın doğmasından biraz onceki zamana kadar devam eder. Delil Abdullah b. Omer'den nakledilen şu hadistir: "Şafak kırmızılıktır. Şafak kaybolunca yatsı namazını kılmak farz olur" (es-San'ani, 1/114).

Diğer yandan yatsı namazı icin tercih edilen vakit, gecenin ucte biri veya yarısı gecinceye kadar devam eder. Cunku Allah elcisi şoyle buyurmuştur: "Ummetime zorluk vermesem, yatsı namazını gecenin ucte birine veya yarısına kadar geciktirmelerini onlara emrederdim" (eş-Şevkani, 2/11). Enes (r.a), Hz. Peygamber'in yatsı namazını gecenin yarısına kadar geciktirip, sonra kıldığını bildirmiştir (eş-Şevkani, 2/12).

Hz. Aişe (r.anha)'den de şoyle dediği nakledilmiştir. "Hz. Peygamber bir gece yatsı namazını geciktirdi. O kadar ki mescidde bulununlar uyumuştu. Sonra cıkıp namaz kıldı ve şoyle buyurdu: Eğer ummetime zorluk vermesem bu vakit yatsı namazının vaktidir" (Buhari, Mevakit, 24).

Vitir namazının başlangıcı yatsı namazından sonradır, vaktinin sonu ise, sabah vakti girmeden hemen oncesine kadar olan zamandır (bk. Hamdi Donduren, Delilleriyle İslam İlmihali, İstanbul 1991, 313 vd.).Selam ve dua ile...