Yemen Valisi Ebrehe Sana şehrinde büyük bir tapınak yaptırarak Arapların Kâbe yerine buraya gelerek ibadet etmelerini istedi. İsteği boşuna oldu hiç kimse oraya gitmeyince öfkelenerek Kâbe’yi yıkmaya karar verdi. Kâbe’yi yıkarsa insanların kendi yaptırdığı katedrale geleceklerini zannediyordu. İçinde fillerin de olduğu büyük bir orduyla Mekke’ye gelerek Kâbe’yi yıkmaya çalıştı. Fakat o esnada Cenab-ı Allah tarafından gönderilen bir kuş sürüsü tarafından yok edildiler. Ebrehe de yaralanarak Yemen’e kaçtı. Kur’an-ı Kerim’de “Fil Sûresi”nde bu olay geçmektedir.